avatar
Kaffa

人生之短,似飞星过夜幕;人生之长,如磐石经岁月。探索人生,分享意趣。

花园向导

看到数字花园的历史,是说博客的倒叙时间线伤害了最初的互联网精神的初心,而按产品标准来发布内容是一种表演式写作,失去了探索内容的过程和内容自然生长的线索。我认同这个观点,我已在 KaffaPod 插件中加入此元数据的标注功能。基于此,网站内容分为笔记(发芽小苗)的和文章(灌木丛),相同主题的内容 URL 会唯一存在,我会在不断的更新并保留更新历史在文末。

另一方面,我保留了发布内容倒叙时间线,但您依旧可以从菜单[关于][网站]来进入开始了解本站内容。

如果您有兴趣,可以把此处当成您邻居的花园,我正像个园丁一样,持续地时不时地修整和更新它。如果您暂时没兴趣,既然来到这里也不妨先收藏,等哪天想起来再来看看,因为,我正像个园丁一样,持续地时不时地修整和更新它,说不定哪天就对上您的胃口了。

项目

琅環笔记

友博学强记,尝为鹅厂从事。游于洞宫,遇一人于途,问逍遥曰:“君读书几何?”遥曰:“吾之未读者,则二十年内书盖有之也,若二十年外,则吾固已尽读之矣。”其人论议超然,遥颇内服,相与欢甚。因共至一处,大石中忽然有门,引遥入数歩,则别是天地,宫室嵯峨。引入一室中,陈书满架,其人曰:“此PL史也。”又至一室,则曰:“OS志也。”毎室各有奇书,惟一室屋宇颇高,封识甚严,有二犬守之。遥问故,答曰:“此皆操作系统、编程语言、算法分析、生发正骨诸秘籍。”指二犬曰:“此龙也。”历观诸室书,皆Windows以前事,多所未闻者,如「BeOS」、「Solaris」、「FreeBSD」、「LISP」亦皆在焉。遥心乐之,欲赁住数十日,其人笑曰:“君痴矣。此岂可赁地耶?”即命小童送出,遥问地名,对曰:“琅嬛福地也。”

专栏推荐(AFF)

壹苇可航 ——L,.G. 的专栏

专注构建 LifeOS (科学的、可持续的个人管理与身心健康系统),即通过系统思维的视角看待生活,应用第二大脑进行知识管理与信息管理,以生活禅的理念提高生活的品质。

读书 新知 生活禅

专栏推荐(AFF)

破局之路 ——欧雷的专栏

在可言说的范围内尽量用简单的语言详细地记述雷叔如何突破 35 周岁中年失业困境并实现自己理想生活方式的。

人生 职业规划

avatar
Kaffa
阅读一本书籍

适合闲时慢读。

程序开发心理学

《程序开发心理学(银年纪念版·中英对照)》出自软件领域著名思想家,美国计算机名人堂首批成员之一的Gerald...
cover_image
avatar
Kaffa
阅读一本书籍

一本非常好的心理学教材

心理学

《心理学》(第7版)既包含传统的主题同时又与时俱进。这本教科书包括序幕,共有19章,其内容依次为心理学的故事、对心理科学的批判性思考、神经科学与行为、行为的天性与教养、人的发展、感觉、短觉、意识状态、学习、记忆、思维和语言智力、动机与工作、情绪、压力与健康、人格、心理障碍、心理治疗、社会心理学。它不仅系统地阐述了心理学的基本概念、基本原理和基本理论,而且还阐述了大量的心理学应用的内容;不仅阐述了普通心理学的传统主题,而且还反映了大量的最新研究成果,指出了这些传统主题的新的发展趋势。
cover_image
avatar
Kaffa
阅读一本书籍

一本非常好的心理学入门教材

心理学与生活

《心理学与生活》是美国斯坦福大学多年来使用的教材,也是在美国许多大学里推广使用的经典教材,被ETS推荐为GRE心理学专项考试的主要参考用书,还是被许多国家大学的“普通心理学”课程选用的教材。这本教科书写作流畅,通俗易懂,深入生活,把心理学理论与知识联系人们的日常生活与工作,使它同样也成为一般大众了解心理学与自己的极好读物。 作为一本包含着丰富的教育思想和独特教学方法的成熟教材,原书中所有元素——如由600余条词汇及解释组成的“专业术语表”,2000余条“参考文献”,以及近1000条的“人名和主题索引...
cover_image